Tư vấn xây dựng

Tư vấn xây dựng

Mô tả

Khảo sát

Khảo sát thủy văn

Khảo sát địa hình

Khảo sát địa chất công trình

Thiết kế - Thẩm tra - Giám sát

Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( thủy lợi và đê điều)

Công trình giao thông (cầu, hầm, đường bộ, đường thủy, bến cảng)

Công trình hạ tầng kỹ thuật ( cấp, thoát nước và xử lý nước thải)

Công trình năng lượng, cấp điện đến 35kv

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Số: HAN - 00069931

Khảo sát XD / Địa chất / Hạng II

GIám sát XD / Dân dụng / Hạng III

Giám sát XD / Giao thông (Cầu, đường bộ) / Hạng III

Thiết kế, thẩm tra TK / Dân dụng / Hạng III

Thiết kế, thẩm tra TK / Giao thoog (Cầu, đường bộ) / Hạng III

Thiết kế, thẩm tra TK / Hạ tầng kỹ thuật / Hạng III

 

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Mô tả

Khảo sát

Khảo sát thủy văn

Khảo sát địa hình

Khảo sát địa chất công trình

Thiết kế - Thẩm tra - Giám sát

Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( thủy lợi và đê điều)

Công trình giao thông (cầu, hầm, đường bộ, đường thủy, bến cảng)

Công trình hạ tầng kỹ thuật ( cấp, thoát nước và xử lý nước thải)

Công trình năng lượng, cấp điện đến 35kv

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Số: HAN - 00069931

Khảo sát XD / Địa chất / Hạng II

GIám sát XD / Dân dụng / Hạng III

Giám sát XD / Giao thông (Cầu, đường bộ) / Hạng III

Thiết kế, thẩm tra TK / Dân dụng / Hạng III

Thiết kế, thẩm tra TK / Giao thoog (Cầu, đường bộ) / Hạng III

Thiết kế, thẩm tra TK / Hạ tầng kỹ thuật / Hạng III

 

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Sản phẩm đã xem