Cảnh báo thiên tai

Tháp báo lũ thông minh

1. Đối tượng quan trắc:2. Phạm vi quan trắc:3. Thông số kỹ thuật:

Trạm giám sát ngập lụt tự động

1. Đối tượng quan trắc:2. Phạm vi quan trắc:3. Thông số kỹ thuật:

Trạm phát thanh cảnh báo tự động

1. Đối tượng quan trắc:2. Phạm vi quan trắc:3. Thông số kỹ thuật:Chức năng: Kết nối không dây SMS/LoRa với trạm đo mực nước để tự động phát thanh cảnh báo qua loa phóng thanh và đèn báo xoay. Kết...