Giới thiệu

Giới thiệu về WATEC

Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước

Mã số doanh nghiệp 0400452152  ngày 29 tháng 8 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Tên giao dịch Quốc Tế: Water Resources Development and Consulting Company.
 

Liên kết mạng xã hội:

Youtube   Facebook

 

 

Tầm nhìn 0

Tầm nhìn

Phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và công nghệ phòng chống thiên tai

Sứ mệnh 0

Sứ mệnh

Hướng tới xây dựng một cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai

Giá trị cốt lõi 0

Giá trị cốt lõi

Chất lượng là sống còn - Chữ “Tín” là hàng đầu - Trách nhiệm xã hội và cộng đồng - Sáng tạo không ngừng - Chuyên nghiệp và chân thành