Thiết bị đo mưa

Trạm đo mưa tự động Vrain

Trạm đo mưa tự động bao gồm:*Cảm biến đo mưa