Dự án

Lắp đặt hệ thống 14 trạm đo mực nước tự động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lắp đặt hệ thống 14 trạm đo mực nước tự động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Việc đo mực nước tự động tại các con sông, kênh là một hoạt động quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Các trạm đo mực nước tự động này sẽ thu thập dữ liệu về mực nước của các con sông, kênh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và tự động truyền dữ liệu về cho trung tâm quản lý thủy văn của tỉnh.
Việc đo mực nước tự động sẽ giúp cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Hậu Giang có thể đưa ra các cảnh báo kịp thời về nguy cơ lũ lụt và đưa ra các biện pháp phòng chống thiên tai hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngoài ra, việc đo mực nước tự động cũng giúp cho việc quản lý tài nguyên nước trở nên chính xác hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.
Các trạm đo mực nước tự động được lắp đặt tại các vị trí chiến lược trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, bao gồm các con sông, kênh chính. Dữ liệu được thu thập từ các trạm đo mực nước tự động này sẽ giúp cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Hậu Giang có thể đưa ra đánh giá chính xác về tình hình lũ lụt và đưa ra các biện pháp phòng chống hiệu quả.
Tổng kết lại, việc đưa vào sử dụng 14 trạm đo mực nước tự động tại các con sông, kênh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là một bước tiến quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên nước và phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Các trạm đo mực nước tự động này hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên tỉnh Hậu Giang. 14 trạm đo mực nước do Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước (WATEC) lắp đặt, vận hành đưa vào hoạt động từ tháng 6/2023 

   

   

Một số hình ảnh lắp đặt thực tế

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang

Bài sau