Tin tức

Kỷ niệm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai

Kỷ niệm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc kiểm tra đê điều và phòng, chống lụt bão của các địa phương. Với Bác, “chống lụt như chống giặc”, không thể xem nhẹ. Từ đó, Sắc lệnh số 70 về việc thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê (tiền thân của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ngày nay) đã được Bác ký vào ngày 22/5/1946 và ngày 22/5 hàng năm trở thành “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai” của nước ta.

Năm nay, với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm” như một lời nhắn nhủ đến tất cả người dân về ý thức cảnh giác; tự trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng để luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai cực đoan, khó lường như hiện nay. Hành động sớm của chúng ta sẽ giúp bảo vệ chính bản thân và gia đình mình. Đây cũng là sứ mệnh mà WATEC hướng đến - “Vì một cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai”.

Bài trước Bài sau