Tin tức

Dấu ấn tại Quần đảo Trường Sa thân yêu

Dấu ấn tại Quần đảo Trường Sa thân yêu

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) vừa hoàn thành thử nghiệm và đưa vào vận hành Trạm đo mưa tự động Vrain tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là Trạm đo mưa chuyên dùng do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) vận động Công ty CP Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước (WATEC) tài trợ.

  
Trạm đo mưa tự động Vrain tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: QPT)
Như vậy, vượt qua nhiều khó khăn, cách trở về địa lý, đến hôm nay, những chỉ số đo mưa theo thời gian thực tại Quần đảo Trường Sa đã cùng hòa chung với mạng lưới đo mưa chuyên dùng cả nước. Thông tin đo được từ trạm này không chỉ có ý nghĩa với người dân huyện đảo Trường Sa mà như thế Trường Sa trở nên thật gần với cả nước trong mỗi thông tin thời tiết hàng ngày.
Theo Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT)
Bài trước Bài sau